FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTDoksy › Původ jména

Původ jména

Město Doksy bylo založeno snad roku 1264 jako typické německé kolonizační městečko v téměř neosídlené oblasti, kde v té době existoval jen Bezděz a Chlum s románskými kostely. Šlo o bažinatý kraj s mnoha močály a odtud je také odvozeno české označení nového městečka Dogs – vody, což je pravděpodobně obecné předslovanské pojmenování pomalu tekoucí vody nebo močálu. Německé označení Doks – Hirschberg je odvozeno od Jelení „hory“, na níž bylo město založeno. Jelen je společně se dvěma věžemi součástí městského znaku.


Další
nahoru