FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTUherský Brod › klášter 1262

klášter 1262

Dominikánský klášter uchovával až do vpádu Matúše Čáka v roce 1315 mimo jiné obraz černé Madony s dítětem, dar uherského krále Ondřeje II., přivezený ze Svaté země. Dnes zdobí chrám v polské Čenstochové a představuje nejuctívanější polskou ikonu.

nahoru