Hrad

Pro hrad, kostel a faru byl vyčleněn prostor v západní části města. Samotný hrad byl vysunut z městského opevnění na malém návrší v místech, kde dnes stojí papírna Labský mlýn. Roku 1424 se hrad pokusil dobýt Jan Žižka. V letech 1521–1634 vlastnili panství Valdštejnové. Jiří a Hanibal z Valdštejna nechali v poslední čtvrtině 16. století přestavět hrad na renesanční zámek, který roku 1610 vyhořel. Po smrti Albrechta z Valdštejnav (1635) získávají panství Lamboyové z Desenersu. Vilém Lamboy z Desenersu získal kromě Hostinného také nedaleké Nové Zámky, které si vybral za své sídlo, a tím význam zámku v Hostinném začal klesat. Již roku 1759 je popisován jako značně sešlý. Ve zprávě z roku 1794 se píše, že je sice obýván, ale je v havarijním stavu. Ještě počátkem 30. let 19. století v něm byly kanceláře vrchnostenského úřadu a byty úředníků. V letech 1835–1836 byl přestavěn na papírnu bratří Kieslingů, kteří v ní jako druzí v Čechách zavedli strojní výrobu papíru. Její součástí je dnes dvoupatrová čtyřkřídlá budova obklopující dvůr, do níž je začleněno zdivo původního zámku.


Předchozí
nahoru