FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTMarchegg › Vyměřování

Vyměřování

Při vyměřování délek se používaly měřičské latě a měřičské řetězy. Vytyčení pravých úhlů a jejich částí křížový úhloměr. Tento přístroj odpovídá v základních rysech přístroji zvaném Groma, který užívali Římané. Charakteristické rysy středověkého zakládání měst jsou pravoúhlý osový kříž a jednotná konstrukce pro hlavní náměstí. Ve zvláštních případech, jako např. ve Vídeňském Novém Městě a v Marcheggu má i osa farního kostela ke geometrii města zvlášní vztah. Mnohá města byla shromaždištěm pro formování vojska, pro něž bylo plánování velkého náměstí nutné (viz Marchegg). Na takových náměstích nebyly původně stavěny žádné budovy.


Další
nahoru