AKTIVITYSetkání měst › Setkání měst (2021)

Setkání královských přemyslovských měst 2021

Historicky třetí setkání královských přemyslovských měst, tentokrát věnované 1100. výročí úmrtí Svaté Ludmily Přemyslovny.

Místem setkání krom Města Písek budou: Státní hrad Zvíkov, Zámek Orlík nad Vltavou a řada dalších zajímavých zastavení věnovaných připomenutí úlohy Přemyslovců a jejich rodu v uspořádání české státnosti. 

Cílem tohoto významného setkání je pokračování již vytvořených nových tradičních i  netradičních kontaktů, které jsou založeny na historickém základu vzniku přemyslovských měst a přijatého Memoranda.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST (vstup volný):

Čtvrtek 16. září 2021

16,00 – 17,15 kino Portyč 

Historická úloha svaté Ludmily Přemyslovny pro českou státnost

přednáší: Prof. Jiří Kuthan, Prof. Jan Royt

uvádí: Mgr. Jan Adámek – Prácheňské muzeum

17,30 – 18,30 kino Portyč (galerie) 

Salon Galerie Zlatý Kříž – 30. výročí založení (1991-2021)

19,00 – 20,30 Kulturní dům 

Kulatý stůl – vystoupení současných významných osobností politického a kulturně společenského života spojený s koncertem a neformálními setkáními

Petr Kolář (diplomat, exvelvyslanec v USA a Rusku), Ingeborg Radok (rektorka AMU) Libor Grubhoffer (ředitel Biologického ústavu AV ČR v ČB)

uvádí Mgr. Jiří Šesták

hraje formace Jazzika České Budějovice

Pátek 17. září 2021

10,00 – 14,00 Obchodní akademie a Jazyková škola

Prohlídka půdní vestavby a nádvoří objektu obou škol (vhodné i pro děti), stavba získala titul PRESTA 2021

uvádí Mgr. Pavel Sekyrka (ředitel)

začátky prohlídek na nádvoří školy vždy v celou hodinu

9,00 – 17,00 Sladovna, Malá galerie

Kateřina Murová – výstava obrazů

v 15,00 hodin setkání s autorkou a taneční vystoupení Terezy Jarošové

16,30 – 18,00 Městská knihovna

Kniha v době covidu

Neformální setkání s píseckými spisovateli, nakladateli, knihkupci

19,00 Městské divadlo

Slavnostní koncert „Pro město Písek“

Virtuosi di Pisek, dirigent Oldřich Vlček

uvádí Mgr. Pavel Sekyrka

recitace Lenka Šestáková, Jihočeské divadlo

Rezervace míst, vstupenky – Centrum kultury města Písek, Andrea Kovaříková (602 405 891), marketing@centrumkultury.cz

Sobota 18. září 2021

8,00 Děkanský kostel narození Panny Marie

Slavnostní mše svatá Pro město Písek

Doprovodné akce:

Městská knihovna – výstava ZUŠ O.Ševčíka v Písku „Tvorba dětí výtvarného oboru“

Lenka Hermannová „V barvě“, výběr z tvorby, vernisáž 1.9. v 16,00 hod.

PROGRAM: (pro zástupce institucí)

Státní hrad Zvíkov, Zámek Orlík nad Vltavou – komentovaná prohlídka

Zvíkovský dvůr – setkání spojené s prohlídkou pivovaru, ochutnávkou a občerstvením

Písecký přemyslovský hrad – slavnostní přijetí představiteli Jihočeského kraje a města Písku

„Historická úloha Svaté Ludmily Přemyslovny pro českou státnost“ – uvádí naši přední historici Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c., Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Výstava „Salon – 30 let Galerie Zlatý kříž“ – vernisáž a setkání s předními autory

Kulatý stůl – současných významných osobností našeho politického a kulturně společenského života spojený s koncertem a neformálním setkáním – uvádí Mgr. Jiří šesták, PhD.

Prohlídka města Písku, jeho pamětihodností a významných míst života hudebního pedagoga Otakara Ševčíka, básníka Adolfa Heyduka, první české elektrárny Františka Křižíka a dalších – provádí PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

Setkání s předními současnými spisovateli a osobnostmi z Jihočeského kraje a Písku

Slavnostní koncert „Pro město Písek“ – Virtuosi di Praga Oldřicha Vlčka

Děkanský kostel Sv. Panny Marie – slavnostní bohoslužba „S díky městu a občanům Písku“ 

… a celá řada doprovodných akcí.

Hlavním pořadatelem je Studio JR s.r.o. v Písku, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a kulturně společenskými institucemi Jihočeského kraje a města Písku, za přispění spolku Města Otakarova z.s. České Budějovice.

Mgr. Jiří Reiniš, ředitel a jednatel Studio JR s.r.o.

nahoru