FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTBeroun › Původ jména

Původ jména

První hypotéza míří ke jménu lokátora. Víme, že roku 1250 na pokyn krále Václava I. opásal pražský děkan Vít v kostele na Velízi mečem králova správce jménem Ursus (lat. medvěd). Lze se domnívat, že tento správce plnil nějakou úlohu při zakládání Berouna, podobně jako zvíkovský purkrabí Hirzo při zakládání Českých Budějovic nebo Písku. Většina prvních obyvatel města mluvila německy. Je tedy možné, že jméno královského správce Ursus poněmčili na Bär a medvěd se tak dostal i do znaku města. Většina lingvistů však odvozuje jméno města od jeho latinského pojmenování Verona (Bern, Beronia).


Další
nahoru