Půdorys

Od hradu stojícího na západní straně města vybíhají směrem k východu dvě hlavní ulice. Jedna vede jihovýchodním směrem při jižní hraně nad řekou, probíhá podél jižní strany náměstí a zatáčí jihovýchodním směrem k areálu kláštera augustiniánů poustevníků s kostelem sv. Bartoloměje, který byl založen později. Druhá hlavní ulice vede od hradu severovýchodním směrem kolem severního okraje meandru řeky; při této ulici dodnes stojí hlavní farní kostel dříve zasvěcený sv. Janu Křtiteli (od roku 1660 Všech svatých). Ve východní části města se také tato ulice stáčí směrem ke klášteru, kde se obě ulice střetávají. Vzhledem k tomu, že se jižněji položená ulice nachází na samotném okraji ostrohu nad řekou a v jižní části města nebyl prostor ani pro příhradební uličku, se tedy uliční síť mohla rozvíjet jen v severní části města. Plocha města je rozdělena čtyřmi rovnoběžnými ulicemi vedoucími městem napříč severo–jižním směrem. 


Další
nahoru