FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTJevíčko › Privilegium

Privilegium

„Aby město z bídy pozdvihl, tu milost jim učinil, že jim dal všechny svobody a práva, aby oni a potomci jejich na věčné časy mohli a moc měli souditi všechny pře a soudy, a aby byl k městu podle starodávné zvyklosti svobodný a bezpečný příchod a příjezd, mají měšťané na tři míle vůkol cesty osaditi a cla brániti. Dále, aby na míli kolem na všechny strany žádný krčmu stavěti, ani pivo vařiti, šenkovati a prodávati a ani žádné řemeslo provozovati nesměl…“


Další
nahoru