FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTStříbro › Církevní objekty

Církevní objekty

Děkanský kostel Všech svatých byl postaven roku 1565 na místě staršího kostela ze 14. století jako pozdně gotická halová stavba. Po barokní přestavbě (1754–1757) získal podobu trojlodí. V té době byl také prodloužen presbytář. Opravován byl roku 1826 a znovu v letech 1904–1906. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1990–1994. V 60. letech 18. století byly klenby lodí vyzdobeny nástropními malbami. Mobiliář je převážně barokní z 18. století. Ze středověké stavby se do dnešní doby dochovala část zdí presbytáře a hranolová věž včetně podvěží ze druhé čtvrtiny 14. století.

Renesanční hřbitovní kostel Panny Marie byl postaven před hradbami města (1573–1574) pod vedením stavitele Honzíka. Při jeho výstavbě byly použity pískovcové kvádry, některé se zubořezem, ze zbouraného románského kostela Panny Marie, jenž byl snad dílem kladrubské stavební huti. Na průčelí kostela je osazena kamenná deska s českým nápisem, v němž je uveden rok 1573, jakožto rok stavby kostela. Původně byl vyzdoben renesančními nástěnnými malbami s biblickými motivy a českými nápisy, které byly později zabíleny. Opravován byl v letech 1827 a 1874. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1893, později byly náhrobky odstraněny, nejcennější přemístěny do muzea, a plocha hřbitova byla upravena.

Kostel sv. Petra, který se dnes nachází za městem při silnici do Pernarce, byl součástí osady Doubrava, jež v průběhu 15. století zanikla. Postaven byl pravděpodobně kolem roku 1300, v písemných pramenech je poprvé doložen roku 1367. V presbytáři, který je sklenut křížovou klenbou a v závěru paprsčitě, je dochován středověký sanktuář zdobený motivem ryby a zbytky gotických nástěnných maleb. Strop v lodi je kazetový, renesanční. Mobiliář kostela byl po roce 1945 zničen.


Předchozí
nahoru