Přemysl II. › Otec měst

MEMORANDUM ze setkání královských měst

V královském, krajském, biskupském a univerzitním  městě České Budějovice se dne 22. března 2017 uskutečnilo setkání představitelů, občanů a příznivců skupiny historických měst založených v období Přemyslovského státu. 

Setkání se konalo pod patronací Ministerstva kultury ČR za podpory hostitelského města a Jihočeského kraje jako připomínka mnohosetletých tradic existence nejen českých, moravských a slezských královských měst. Inspirací pro setkání byla i nedávná výročí založení města České Budějovice i výročí narození Otce vlasti, Karla IV.

Během našeho jednání byla mimo jiné zahájena výstava „Česká státnost“ v dílech Františka Doubka a připomenut odkaz Karla IV. a Přemysla Otakara II. v přednášce prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. Účastníci setkání si vyměnili názory i zkušenosti na péči o historický odkaz svých měst a jeho prezentaci.

Přítomní si připomenuli historické zásluhy Přemysla Otakara II., pátého krále českého, o založení či zvelebení desítek měst na území nejen dnešního českého státu. Ocenili jeho zakladatelské dílo i odkaz, který zanechal. Proto deklarujeme PŘEMYSLA OTAKARA II. JAKO OTCE MĚST.

PRZEMISL OTAKARUS II REX BOHEMIE  PATER CIVITATUM

Jako zástupci zúčastněných měst či jejich kulturních a jiných institucí jsme konstatovali užitečnost vzájemné spolupráce při udržování a rozvíjení tradice přemyslovských a karlovských měst. Zájem o spolupráci zároveň nabízíme i městům se stejným založením, která se našeho dnešního setkání nemohla zúčastnit. Společně vidíme široké spektrum pro různé aktivity, zejména v oblasti vzdělávání k historii, místopisu či uměleckému a kulturnímu odkazu vzešlého z našich měst. Velké možnosti se nám nabízejí i v cestovním ruchu, vzájemné kulturní výměně, pořádání společných výstav či projektů. Jsme připraveni podle svých možností rozvíjet vhodné formy společných aktivit.

Dáno v Českých Budějovicích, L.P. 2017
v měsíci březnu ve středu před nedělí Laetere

za účasti zástupců z Českých Budějovic, Domažlic, Hlučína, Jaroměře, Kadaně, Kaliningradu, Klatov, Kolína, Kouřimi, Kutné Hory, Litovle, Městce Králové, Nymburka, Olomouce, Písku, Prahy, Přerova, Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Ústí nad Labem

Odkazy na životopisná data Přemysla Otakara II.:

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/premysl-otakar-ii

http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/panovnici/Premysl-Otakar-II--1253-1278

nahoru