FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTStříbro › Půdorys

Půdorys

města je téměř kruhový na nerovném terénu, ve svahu. Základem je jednotně koncipovaný šachovnicový půdorys ulic, který musel respektovat zaoblení ostrožny. Protáhlé obdélné náměstí je situováno ve východní části města v horní části svahu. Pravoúhlá síť ulic vedoucí do tří směrů vychází z jeho dvou západních rohů a také ze severní a jižní strany.


Předchozí
nahoru