FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTNymburk › Ranné osídlení

Ranné osídlení

Okolí Nymburka bylo osídleno již ve střední době kamenné (cca 8000–5000 p.n.l.), jak dokládají archeologické nálezy opracovaných kamenů a pazourků z Písečného přesypu u Píst.

Ostrožna nad řekou, nacházející se již na území současného města, byla obydlena v pozdní době kamenné (cca 4000–2400 p.n.l.). V prostoru dnešního Kostelního náměstí existovalo v době bronzové rozsáhlé hradiště chráněné příkopem, jedna z jeho bran stávala přibližně v místech dnešní Palackého ulice. Toto hradiště bylo osídleno v době od 15. do 10. století p.n.l., poté bylo zřejmě nějakou dobu opuštěno, ale v době halštatské (750–400/370 p.n.l.) je doložen v místech někdejšího hradiště dvorec. Archeologické průzkumy našly i doklady slovanského osídlení ze 6.–7. a 9.–10. století.

http://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/nymburk_nb_muzeum


Další
nahoru