Hrad

Jeho existence je nesporná. Nevíme kdy byl postaven – v písemných pramenech je poprvé jako královský majetek doložen roku 1422. Roku 1426 byl společně s městem obsazen husity, v pohusitské době nejspíše zanikl.

Není známo, kde přesně stával. Vyloučena není poloha uvnitř města, ale většina badatelů se přiklání k tomu, že byl postaven severně od města, od kterého byl oddělen roklí Rybničního potoka. Od počátku 17. století se totiž tato lokalita označuje pomístním jménem Na zámku. Nyní už není možné zjistit, zda tomu tak skutečně bylo, protože tento prostor je zcela zastavěn.


Předchozí
Další
nahoru