FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTBezděz › Kostel

Kostel

Kostel sv. Jiljí v obci Bezděz byl postaven v poslední čtvrtině 12. století v pozdně románském slohu. Roku 1763 prošel dílčí přestavbou. V té době byla dosavadní malá okna nahrazena novými velkými okny barokními, interiér kostela byl s výjimkou prostoru pod lavicemi nově vydlážděn, byly postaveny dva nové pilíře nesoucí kůr, zřízena nová krypta, na nové místo bylo probouráno okno oratoře a byly změněny dispozice dveří do sakristie. Následujícího roku byl odstraněn starý krov s dřevěnou věžičkou, stávající obvodové zdivo bylo zvýšeno o jeden loket (cca 60 cm) a byl položen nový krov krytý šindelem. Roku 1765 byla ke kostelu přistavěna zvonice, v kostele bylo osazeno pět velkých oken, v lodi byl položen nový strop a interiér kostela byl vybílen. Téhož roku byly vyřezány nová kazatelna a křtitelnice. Další opravy probíhaly v 19. století: roku 1835 byla stará šindelová krytina nahrazena novou (k další výměně šindele došlo roku 1921) a roku 1840 byla položena v interiéru kostela nová dlažba. Fasády byly obnoveny roku 1935. Roku 1945 z fary odešel kněz německého jazyka a o kostel několik let nikdo nepečoval, teprve roku 1951 dostal novou krytinu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jilj%C3%AD_(Bezd%C4%9Bz)


Další
nahoru