AKTIVITYDesetiletí měst › Memorandum (2018-2028)

Memorandum

ze setkání královských přemyslovských měst

V hlavním městě České republiky Praze se dne 1. a 2. června 2018 uskutečnilo setkání představitelů, občanů a příznivců skupiny královských měst založených  ve třináctém století, zejména za panování pátého českého krále, Přemysla Otakara II. 

Setkání se konalo pod záštitou prezidenta republiky ČR, pod záštitou pražského arcibiskupa, krajských hejtmanů a ministra kultury za podpory hostitelského města a podpory mnoha osobností i institucí jako připomínka stého výročí obnovení naší  státnosti, jejíž základy byly položeny v dobách přemyslovského státu.

V rámci programu byla zahájena výstava „Česká státnost“ v dílech Františka Doubka, putovní výstava „Přemysl Otakar II. – král rytíř, zakladatel“, přednesena přednáška  profesora Josefa Žemličky „Král na rozhraní věků“. Účastníci setkání si vyměnili názory i zkušenosti na péči o historický odkaz svých měst a jeho prezentaci.

Přítomní si připomenuli výročí úmrtí „Otce měst“, Přemysla Otakara II., od nějž v srpnu roku 2018 uplyne 740 let. Přijali s povděkem iniciativu pražského arcibiskupa, kardinála Dominka Duky, který na památku tohoto krále celebroval slavnostní Requiem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, místě posledního odpočinku Přemysla Otakara II. Zároveň účastníci setkání projevili vůli vyhlásit na právě probíhajícím setkání

DESETILETÍ OTAKAROVÝCH MĚST 2018 - 2028

kterým hodlají v následujících létech připomínat tradice královských, zejména otakarských měst nejen v naší zemi. Zájem o spolupráci zároveň nabízíme i městům se stejnou či podobnou tradicí založení, která se setkání nemohla zúčastnit. Jsme přesvědčeni, že připomínání společných kořenů, podobné identity ale i různosti vývoje  královských měst od středověku do současnosti je přitažlivé a prospěšné. Inspirativní potenciál Otakarových měst se nám nabízí k širokému využití. Společně můžeme přispět k poznání, prezentaci historického vývoje a podpoře turismu skupiny středověkých měst, jejich popularizaci i diskusi nad jejich současností.

Dáno v hlavním městě Praze, L.P. 2018

v měsíci červnu v pátek před sv. Bonifácem

za účasti zástupců z Berouna, Českých Budějovic, Děčína, Domažlic, Hlučína, Hostinného, Chotěboře,  Klatov, Kolína, Litovle, Loun, Marcheggu, Městce Králové, Nymburka, Poděbrad, Písku, Plzně, Prahy, Uherského Hradiště, Uherského Brodu,  Vysokého Mýta, Žatce

a jménem spoluorganizátorů setkání v roce 2018: JR studio, s.r.o., Společnosti Vyšehrad, z.s. a Města Otakarova z.s., s podporou Národního památkového ústavu a Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.

nahoru