FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Již v 8.a 9. století (v době Velké Moravy) existovalo na dnešním území Uherského Hradiště a v jeho okolí velkomoravské „protoměsto“. Jeho podobu detailně neznáme, modelová rekonstrukce je však dostupná např. v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. K založení středověkého města došlo mnohem později – jak o tom svědčí dvě zakládací listiny krále Přemysla Otakara II. – první ze dne 15.10.1257 z kláštera v Plasích, druhá ze dne 23.5.1258 z Hradiště. Tehdy se ovšem Hradiště nazývalo Novým Velehradem a název „Velehrad“ patřil dnešnímu Starému Městu (do roku 1996 „Staré Město u Uherského Hradiště“) a nedalekému klášteru cisterciáků – Velehradskému klášteru. Název Hradiště je poprvé doložen v roce 1294. Název Uherské Hradiště se objevuje až v roce 1587.

Město ve13. století bylo založeno na ostrově v řece Moravě s kaplí Svatého Jiřího a při založení mělo rozlohu cca 14 ha. Zakládací listiny nás informují, že město vzniklo jako pevnost proti uherským hranicím a jeho obyvateli se stali lidé z královské trhové vsi Kunovic a klášterní trhové vsi Velehradu. Město bylo založeno na klášterních pozemcích a jeho rychtář byl z počátku ustanovován klášterem, což je v případě královských měst velmi výjimečné.

Půdorys města je také nezvyklý. Již od počátku v něm totiž existovala dvě centrální náměstí a de facto dvě části města – jedna pro obyvatelstvo kunovické, druhá pro velehradské. Jednotné řízení města symbolizovalo pozdější vybudování radního domu uprostřed ulice spojující obě centrální náměstí.

Nově založené město bylo ihned opevňováno z důvodů častých uherských vpádů a ochrany Lucké provincie. Na počátku se zřejmě jednalo o dřevěné palisády a teprve ve 14. století vznikaly pevné hradby zděné. V době založení ve městě nebyl farní kostel (jen kaple). Funkci farního kostela plnil kostel Svatého Michala na Starém Městě (osada Velehrad). Hradby po dokončení ve 14. století tvořila městská kamenná zeď přerušená sedmi věžemi, z nichž tři byly válcové a čtyři čtyřboké. Město disponovalo třemi městskými branami – Kunovskou, Staroměstskou a Královskou. V 17. a 18. století se UH stalo barokní pevností se soustavou bastionů, kterou budovalo pod vedením italských pevnostních architektů cca 100 let.

Na území Uherského Hradiště existovaly dva kláštery. K založení františkánského kláštera došlo v roce 1491, jezuitský byl budován od roku 1654.

Městský znak na pečeti z roku 1322 tvoří pohled na městskou bránu obklopenou dvěmi věžemi.

V současné době Uherské Hradiště obývá cca 25 tisíc obyvatel a je centrem rázovitého slováckého regionu.

Text zpracoval JUDr. Svatomír MLČOCH, tajemník spolku Města Otakarova

Vybraná literatura:

Alena a Vilém Jůzovi, Uherské Hradiště, SPLK, 2003

Vladimír Nekuda, Uherskohradišťsko, MVS Brno, 1992 


Předchozí
nahoru