FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTČeské Budějovice › Hirzova listina

Hirzova listina

„Známo budiž všem věrným Kristu, jak přítomným tak budoucím, kteří do tohoto listu nahlédnou, že já Hirzo, rytíř krále českého, purkrabí na Zvíkově, na místě a jménem mého pána, krále českého, předal jsem bratřím řádu kazatelů pozemek, uchystaný ke stavbě kláštera a jeho díle v místě kde má být stavěno nové město u Budějovic v majetku řečeného mého pana krále, u soutoku řek Vltavy a Malše, také kus louky na druhé straně proti klášteru, který leží poblíž řečeného soutoku řek, aby tu byla vzdělána zahrada téhož kláštera, a k uchránění před nestydatostí některých ničemných lidí a k zachování míru téhož kláštera.

Stalo se Léta Páně 1265 o šestých Idách březnových za pána mého Otakara, krále českého pátého.“

nahoru