FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTHlučín › Opevnění

Opevnění

Průběh hradeb byl vytyčen snad již v době lokace města a později se neměnil. Opevnění města tvořilo pravidelný ovál, který byl s výjimkou jihozápadní strany doplněn o okružní příhradební uličku. Přestože je možné předpokládat, že město bylo ohrazeno již v době založení, domnívají se badatelé dnes, že městské hradby byly vybudovány až mnohem později, snad koncem 15. nebo počátkem 16. století jako náhrada za starší fortifikační systém. V písemných pramenech jsou hradby zmiňovány až od 30. let 16. století. Údajně roku 1534 či snad 1535 byla dokončena výstavba hradebních zdí a třinácti půlkruhových bašt. Na západní straně města navazovalo opevnění na tvrz. Vstup do města byl možný dvěma branami: západní Opavskou (Dolní) a východní Ostravskou (Horní). Věže nad branami byly sneseny údajně roku 1768 a ve 20. letech 19. století byly obě brány zbořeny – roku 1822 Ostravská a roku 1829 Opavská. Poté byly postupně bořeny i hradební zdi a zasypávány příkopy. O průběhu hradeb dnes vypovídá dvojitý prstenec ulic. Na několika místech se zbytky hradebních zdí dochovaly: nacházejí se na severní straně města mezi ulicemi Pode zdí a Na valech, na jihovýchodní straně v ulici U bašty a na jižní straně v Hrnčířské ulici. Zbytky tří bašt se střílnami stojí nedaleko ulic Pode zdí, Hrnčířská a Na Valech. Na severní a jižní straně města jsou ještě dnes v terénu viditelné prohlubně po někdejším hradebním příkopu.


Předchozí
nahoru