Hradby

Hlavní součástí ochrany města bylo tzv. Staromlýnské Labe, dnes již zaniklé labské rameno, které vedlo podél západní strany městečka, v těsné blízkosti hradu, jehož příkopy napájelo.

Opevnění bylo vystavěno nejspíše až po roce 1507, kdy Vladislav II. Jagellonský na žádost Jana Šlechty ze Všehrd a na Kostelci povolil obyvatelům města založení dvou rybníků pro sádky v místech za starým kostelem směrem k obci Polerady, přičemž zisk z těchto rybníků měl být použit na opravu města a zejména na stavbu zdí a jiných opevnění. Na jižní straně stávala Pražská (Přední) brána, na severní straně Písecká (Zadní) brána. U severní městské brány byla postavena radnice a masné krámy. Hradby, valy a příkopy jsou uváděny v písemných pramenech ještě v 18. století, kdy již dávno nebyly udržovány. Roku 1713 jsou v Kostelci zmíněny bašty na severovýchodní straně města, které byly později prodány majitelům domů, jež k nim přiléhaly. Přední brána byla zbořena roku 1850.


Předchozí
nahoru