FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTČeské Budějovice › Budějovický klášter

Budějovický klášter

Jednou z nejstarších, ne-li nejstarší, doloženou stavbou Českých Budějovic je komplex budov někdejšího dominikánského kláštera, který prochází dějinami města od jeho založení až dodnes. Dá se tedy konstatovat, že jde o autentické místo zrodu města. Komplex budov tvoří trojlodní bazilika na půdorysu kříže – kostel Obětování Panny Marie a konvent – vše z dochovanou dispozicí z doby založení. Vzorem českobudějovické stavby byl klášter v Řezně. Budovy konventu obklopují rajský dvůr s křížovou chodbou a mimořádně architektonicky kvalitní stavbou tzv. studniční kaple.

Stavba kláštera – jak bylo ve středověku obvyklé – trvala několik desetiletí. V době Otakarova života vznikla západní obvodová zeď a západní část konventu včleněná do městského obranného systému (včetně západní části křížové chodby). Ve 13. století byla započata stavba presbytáře (kněžiště) kostela, jehož stavební vývoj zřejmě prošel dvěma etapami. Z této doby se dodnes zachovaly klenební konzoly. Na dvou z nich má být mimo jiné podoba Přemysla Otakara II. a jeho druhé manželky Kunhuty. Údajně na paměť své první manželky Markéty Babenberské založil král v roce 1267 kapli sv. Markéty při severní straně kněžiště, která se nedochovala. V rozporu s řádovými regulemi dominikánů byla roku 1498 na východní straně konventu přistavena původně hranolovitá věž (dnes barokní, nazývaná též Bílá věž), nejvyšší stavba města před postavením mnohem proslulejší Černé věže.

Nejvýznamnější památky interiéru: fresky ze 13. a 14. stol., kterým dominuje postava sv. Kryštofa vysoká přes 10 metrů. Unikátní malířská výzdoba výklenku příčné lodi (transeptu) s prolnutím dvou fresek – staršího motivu Madony a mladší Piety. Jedinečný je i oltářní obraz Panny Marie Budějovické (Klasové) z let před rokem 1410, původem zřejmě z Itálie.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/dominikansky-konvent

http://op.cz/?a=223&b=&id=1041

Studie – 3D vizualizace kláštera v rozestavěnosti


nahoru