FENOMEN MĚST › Původ měst

Původ měst

Dříve než vyrostla první města v Evropě, existovala již po tisíciletí sídliště městského typu v různých částech světa, například v Mezopotámii, Egyptě, Indii.

Město je v českých a středoevropských poměrech „importem“ civilizace nejen západní ale i světové. Dříve než vyrostla první města ve střední Evropě, existovala již po tisíciletí sídliště městského typu v různých částech světa. Rozhodující inspirační význam pro evropská města měla oblast Středozemí, např. řecký Milét, město na šachovnicovém půdorysu. Po zániku Říše římské se města v Evropě rozpadala a mnohá zanikla. Teprve na sklonku raného a počátcích vrcholného středověku, především v Itálii, Francii, Španělsku, v 11. a 12. století, nastal nový rozmach hospodářského života, který umožnil jejich opětovný rozvoj. Tato etapa vývoje výrazně ovlivnila střední Evropu a v ní české země.


Předchozí
nahoru