AKTIVITYSetkání měst › Setkání měst (2017)

Setkání měst

V královském, krajském, biskupském a univerzitním městě České Budějovice se dne 22. března 2017 uskutečnilo setkání představitelů, občanů a příznivců skupiny historických měst založených v období Přemyslovského státu.

Pod záštitou Ministerstva kultury a za podpory Jihočeského kraje a města České Budějovice a Písku se uskutečnilo dvoudenní setkání představitelů královských měst založených v době Přemyslovců a zvelebovaných za Karla IV. Na setkání mimo jiné promluvila náměstkyně ministra kultury paní Anna Matoušková, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Lucie Kozlová a primátor města České Budějovice Jiří Svoboda. V rámci akce byla 22. března na českobudějovické radnici zahájena výstava „Česká státnost“ v dílech Františka Doubka a v přednášce profesora Jana Royta z Karlovy Univerzity připomenut odkaz Karla IV. a Přemysla Otakara II. Schváleno bylo i Memorandum o spolupráci Otakarových měst. Účastníci setkání si vyměnili názory i zkušenosti na péči o historický odkaz svých měst a jeho popularizaci. Druhý den v Písku proběhla zejména prezentace informačních center zúčastněných měst. Celou akci připravilo Studio JR s.r.o. s pomocí spolku Města Otakarova, který sídlí v Českých Budějovicích.

nahoru