FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › České Budějovice

ČESKÉ BUDĚJOVICE – město na soutoku řek

ČESKÉ BUDĚJOVICE – město na soutoku řek založené na zelené louce v sousedství osady nazývané Budivojovice, po které převzalo své jméno. Lokátorem byl zvíkovský purkrabí Hirzo. Zakládací listina není známa.

První písemná zmínka o městě je Hirzova listina z 10. 3. 1265, zachovaná jen v opisech, ve které lokátor města předal dominikánům pozemek, na níž vzniknul budějovický klášter. Proto se za rok vzniku města považuje právě rok 1265. Rozloha města při založení činila 21,15 ha, délka hradeb 1730 m. Jedno centrální náměstí o rozměrech 133 x 133 m (1,77 ha). Podél stran náměstí byly vyměřeny stavební parcely a šířce 8 m a hloubce 40 m.

Půdorys Českých Budějovic je šachovnicový (ortogonální) – kolmé křížení ulic svírající domovní bloky čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Pečeť a městský znak v době vzniku města zobrazují městské hradby a štít s českým lvem. Město nemělo zeměpanský hrad, jeho roli zřejmě plnil hrad v nedaleké Hluboké nad Vltavou, zakládaný panovníkem současně s městem. Přemysl Otakar II. byl se jménem Budějovic spojen až do posledního dne života – viz jeho heslo „Za Budějovice a Prahu“ (Budewese i Proga) v bitvě na Moravském poli.

Podobu města v jeho vrcholné historické fázi zachycuje Willenbergova veduta z roku 1602. Současný stav – krajské město (jako jediné ze založených Přemyslem Otakarem II). Žije v něm cca 95 tisíc obyvatel. Zastavěná plocha dnešního města činí cca 585 ha. Městské jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací v roce 1950. Letecký pohled na dnešní podobu historického jádra města je z roku 2014.

Text zpracoval JUDr. Svatomír MLČOCH, tajemník spolku Města Otakarova 

Vybraná literatura:

  • PhDr. Daniel Kovář: FUNDATIO CIVITATIS, Zrození královského města Českých Budějovic
  • Mgr. Petr Pavelec, PhD.: Dominikánský klášter v Českých Budějovicích
  • Prof. Jiří Kuthan, CSc.: Gotická architektura v jižních Čechách

více viz http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/premysl-otakar-ii


Předchozí
Další
nahoru