AKTIVITYDesetiletí měst › Dny české státnosti (Písek)

Dny české státnosti (Písek)

Pod názvem "Jakou barvu má Písek" proběhl 6. srpna v královském městě Písek multikulturní festival hudby, poezie a zážitků.

Ve dnech 16. – 18. září 2021 proběhlo třetí setkání královských přemyslovských měst, tentokrát věnované 1100. výročí úmrtí Svaté Ludmily Přemyslovny.

Ve dnech 10.-11.září 2019 proběhlo druhé kolo "Dny české státnosti královského města Písku", které bylo věnováno především 30. výročí osvobození od totality a 15. výročí vstupu do Evropské Unie. Náš spolek děkuje PhDr. Jiřímu Kuthanovi za vynikající přednášku odkazu Přemysla Otakara II.  

Ve dnech 21.-22. září 2018 proběhly "Dny české státnosti královského přemyslovského města Písku" spojené se setkáním s infocentry královských přemyslovských měst, odborným sympoziem, výstavami, bohoslužbou a koncertem.

nahoru