FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTDoksy › Středověk

Středověk

Charakter krajiny se změnil až ve 14. století. Za vlády Karla IV. byla provedena meliorace a  založena řada rybníků včetně nejproslulejšího Velkého rybníka, dnes známého jako Máchovo jezero. https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1chovo_jezero

Doba vlády Karla IV. je spojena s rozkvětem města. Tento panovník totiž udělil městu významná privilegia, jako byla soudní pravomoc, týdenní trhy nebo právo várečné a mílové.

Zikmund Lucemburský zastavil Doksy Janu z Michalovic, který se přátelil s členy rodu Berků z Dubé, a společně se postavili proti husitům. Bohužel se neubránili a roku 1426 husité Doksy vydrancovali. Kolem poloviny 15. století vlastnili Doksy osm let Smiřičtí ze Smiřic, ale po popravě Jana Smiřického roku 1453 se majiteli panství znovu stávají Michalovicové.

Ve druhé polovině 16. století byla správa panství přenesena z Bezdězu do Doks. Stalo se tak za Jana z Vartenberka, který roku 1553 dokské panství získal a v Doksech vybudoval zámek, panský dvůr a pivovar. Roku 1620 v Doksech řádilo vojsko bavorského vévody Maxmiliána, které zde způsobilo značné škody. Do roku 1680 byly Doksy ve vlastnictví Waltera Buttlera a Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu, v letech 1680–1945 vlastnili zdejší zámek Valdštejnové.

Roku 1750 bylo městečko téměř zničeno požárem, ale nové domy byly postaveny opět ze dřeva. Téměř o sto let později (1842) další požár zničil celé vnitřní město, které muselo být znovu vystavěno; nová zástavba tentokrát musela být již zděná. Díky tomu si Doksy dodnes zachovaly podobu pozdně empírového městečka z poloviny 19. století.

nahoru