FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTMarchegg › Historie města

Historie města (Aus der Geschichte)

1260    Bitva u Groissenbrunn se zřejmě odehrála na území později založeného města.

1278    Bitva u Dürnkrut a Jedenspeigen. Císař Rudolf očekává v Marcheggu spojenecké Uhry k rozhodující bitvě proti králi Přemyslu Otakarovi II. Rudolf Habsburský obdaruje kostel bohatými prostředky.

1529    Město je s výjimkou pevného zámku zpustošeno Turky.

1531    Město je nově osídleno Šváby.

1573    Hrabě Salm uvádí jako důvod zchudnutí a zpustošení krajiny války s Uhry.

1620    Ubytovaná nebo procházející vojska 30leté války tyranizují obyvatelstvo.

1621    Rod Pálffyů získává jako léno panství Marchegg a vystupuje jako majitel.

1655    Mor si vyžádal četné oběti.

1683    Druhé turecké obležení.

1733    Zámek Marchegg získává dnešní barokní podobu.

1739    Stavba barokní hlavní kostelní lodi. Iniciátor přestavby kostela Karl Palffy.

1793    Velký požár města zničil přes polovinu domů.

1848    Otevření železniční trati Gänserndorf – Marchegg – Pressburg (Bratislava). Projekt stavby železnice je veden mimo město, neboť hrabě Palffy i většina obyvatel odmítla stavbu trati přímo do Marcheggu. To zapříčinilo následné rozdělení obce na Marchegg město a Marchegg nádraží.

1859    Stavba nádraží – vzniká tím část obce s názvem Marchegg Bahnhof (nádraží)

1862    Velká povodeň, v letech 1897, 1899 a 1925 následovaly další.

1866    Železniční most a silniční most Schloßhofer byly odstřeleny. Ve městě se ubytovala  pruská vojska. Epidemie cholery si vyžádala oběti.

1870    Železniční trať Wien Ostbahnhof – Marchegg je otevřena.

1872    Založení továrny na střelný prach (v Sandremise). Chemik Hermann Pipitz se stává vedoucím provozu.

1877    Při velkém požáru bylo zničeno 28 domů.

1884    Z rozhodnutí státu byla továrna na střelný prach uzavřena.  Pipitz však pracuje ve své laboratoři dál a objevuje dnes používaný střelný prach, nezanechávající dým.

1886    V části Marcheggu „Nádraží“ je vybudován strojírenský závod. Byla to tehdy jediná výroba specializující se na výrobu důlních strojů a strojů na úpravu rud.

1914    Marchegg hraje jako nádraží na hranicích velkou roli při přesunech vojsk na východ.

1930    Započala stavba povodňových hrází. Město a většina polností jsou od té doby chráněny před záplavami.

1934    Strojírenský závod ukončil v Marcheggu činnost. Stroje přesunuty a budovy zbourány.

1945    Rusové překračují řeku Moravu. Celé velké části obce a i velké budovy byly Rudou armádou zabaveny.

Aus der Geschichte

1260    Schlacht bei Groissenbrunn, wahrscheinlich auf dem Gelände der später gegründeten Stadt.

1278    Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen. Kaiser Rudolf erwartet in Marchegg die verbündeten Ungarn zur Entscheidungsschlacht gegen König Ottokar. Rudolf von Habsburg bedenkt die Kirche mit reichlichen Mitteln.

1529    Die Stadt wird mit Ausnahme des festen Schlosses von den Türken verwüstet.

1531    Die Stadt wird durch Schwaben neu besiedelt.

1573    Graf Salm führt als Ursache der Verarmung und Verödung der Gegend die Kriege mit den Ungarn an.

1620    Einquartierte und durchziehende Soldaten des 30jährigen Krieges tyrannisieren die Bevölkerung.

1621    Das Geschlecht der Palffy erwirbt pfandweise die Herrschaft über Marchegg und scheint als Besitzer auf.

1655    Die Pest fordert viele Opfer.

1683    Die zweite Türkenbelagerung

1733    Das Schloß erhält seine heutige Gestalt.

1739    Bau des barocken Langschiffes der Kirche unter dem Patronatsherren Graf Karl Palffy.

1793    Ein Großbrand vernichtet mehr als die Hälfte der Häuser.

1848    Eröffnung der Eisenbahnstrecke Gänserndorf – Marchegg – Pressburg (Bratislava). Durch Einspruch von Graf Palffy und das geringe Verständniss der Bevölkerung für das Bauobjekt führt die Bahn nicht direkt nach Marchegg, sondern an der Stadt vorbei. Das ist die Ursache für die Teilung des Ortes in Marchegg Stadt und Marchegg Bahnhof.

1859    Bau des Bahnhofes – es entsteht der Otsteil Marchegg Bahnhof.

1862    Große Überschwemmung, der in den Jahren 1897, 1899 und 1925 weitere folgen.

1866    Die Eisenbahnbrücke und die Schloßhofer Straßenbrücke werden gesprengt. Die Stadt erhält preussische Einquartierung. Die Cholera wütet in der Stadt.

1870    Die Strecke Wien Ostbahnhof – Marchegg wird eröffnet.

1872    In der Riede Sandremise wird eine Pulverfabrik erbaut. Der Chemiker Hermann Pipitz wird Betriebsleiter.

1877    Bei einem Großbrand werden 28 Häuser vernichtet.

1884    Die Pulverfabrik wird von staatswegen geschlossen. Pipitz arbeitet in seinem Labor weiter und erfindet das heute verwendete rauchlose Pulver.

1886    Die Marchegger Maschinenfabrik wird in Marchegg Bahnhof erbaut. Sie ist damals das einzige Spezialunternehmen, das sich mit der Errichtung von Bergwerksanlagen und der Erzeugung von Erzaufbereitungsmaschinen befasst.

1914    Marchegg spielt als Grenzbahnhof beim Aufmarsch gegen den Osten eine wichtige Rolle.

1930    Am Bau des Marchschutzdammes wird begonnen. Die Stadt und die meisten Fluren sind nun vor Überschwemmungen geschützt.

1934    Die Marchegger Maschinenfabrik wird stillgelegt, die Maschinen wrden verlagert, die Gebäude geschlieft.

1945    Die Russen setzen über die March. Ganze Ortsteile und alle größeren Objekte werden beschlagnahmt.


Předchozí
Další
nahoru