FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTStříbro › Opevnění města

Opevnění města

Město bylo v průběhu 13. století opevněno hradbou z lomového kamene. V 15. století byla hlavní hradba doplněna o nově postavenou vnější hradbu s baštami, která chránila také směrem na jih k řece svažující se Nové město, jež navazuje na Staré město. Nové město tak bylo v průběhu 15. a 16. století společně s mostem rovněž opevněno hradbou.

Do města bylo možné vstoupit dvěma branami. Horní (Chebskou) branou, která stávala v dnešní Benešově ulici, a Dolní (Pražskou) nacházející se v prostoru dnešní Plzeňské ulice. Již roku 1839 byla zbořena Dolní brána, roku 1877 došlo k demolici Horní brány, v 19. století byla srovnána se zemí i většina hradebních zdí. Do dnešní doby se dochovaly zbytky hradeb na severní a jižní straně města a válcová tzv. Husitská bašta, která je součástí domu čp. 393 nedaleko starého hřbitova. Na existenci hradeb upozorňuje i název ulice Hradební v jižní části města. Na jižní straně Nového města je zachována pozdně gotická hranolová patrová Koubkova branka postavená roku 1557, pojmenovaná podle mlynáře Koubka, který byl jejím stavebníkem. Židovská branka v jihovýchodní části města byla prolomena až ve druhé polovině 18. století.


Předchozí
Další
nahoru