FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTNymburk › Městský hrad

Městský hrad

 S úvahou o existenci městského hradu v Nymburce přišel v 80. letech 20. století přední český kastelolog Tomáš Durdík. Královský hrad, později označovaný jako tzv. Kamenný dům, stával na jižní straně Kostelního náměstí, v místech dnešního okresního soudu. Vedle jeho jihovýchodního nároží byla fortna, jíž se chodívalo k řece. O jeho historii víme jen velmi málo. Předpokládá se, že byl založen Přemyslem Otakarem II. současně s městem. Byla to spíše menší stavba, jejíž součástí bylo jedno palácové křídlo, existence věží není prokázána. Později byl využíván jako rychta. Přestavěn byl v první polovině 16. století v renesančním slohu, po požáru roku 1686 v barokním slohu a v 18. století byl adaptován na pivovar. Roku 1915 vyrostla na jeho místě budova soudu, do jejíž fasády byly vsazeny zbytky renesančního ostění oken. Při výstavbě sousedního domova pro seniory Panorama našli archeologové ve sklepení, které se pod ním nachází, svorník s motivem pětilisté růže.


Předchozí
nahoru