FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTUherský Brod › Lucká provincie

Lucká provincie

(Provincia Lucensis) je historické správní území na jihovýchodě Moravy, které se teprve ve 13. století začalo konstituovat jakožto její stálá součást. Lucká provincie se nacházela v oblasti hraničního nárazníkového pásma (tzv. confinium) na pomezí Moravy a Uher, zvaného Lucké pole, Lucko (campus Lucsko) či provincie Váh. Na důležitost místa ukazuje i bitva na Luckém poli 13. 5. 1116 mezi Vladislavem I. a Štěpánem II., která znamenala porážku Maďarů. Nejasnost hranice moravsko – uherské hranice mezi řekami Váhem a Moravou byla vyřešena až za Přemysla Otakara II., který definitivně potvrdil připojení Lucké provincie k Moravskému markrabství a Českému království.


Předchozí
nahoru