FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTLeoben › Zeměpanský hrad

Zeměpanský hrad

měl údajně dvě křídla, která přiléhala k východní a jižní hradbě a svírala tak pravý úhel. V jihovýchodním nároží hradu, které bylo současně také nárožím města, stávala hranolová věž. Z hradu se nezachovalo téměř nic.

nahoru