FENOMEN MĚST › Odkaz Otakarových měst

Odkaz Otakarových měst

Odkaz Otakarových měst spočívá v unikátní různorodosti urbanistického, krajinářského, správního i organizačního členění. Přežila celá staletí a adaptovala se na nové podmínky. Naprostá většina Otakarových měst uspěla, rozkvetla a slouží i dnešním generacím obyvatel.

Tato města jsou jedinečným dokladem příchodu nových civilizačních i duchovních hodnot a podnětů do našich zemí a zároveň dokladem kontinuity. Rozvíjela se celá staletí a adaptovala se na nové podmínky. Až do průmyslové revoluce se jejich urbanistické řešení v zásadě nemuslo měnit. Naprostá většina Otakarových měst uspěla, rozkvetla a slouží i dnešním generacím obyvatel. Bohatá historie měst vepsaná do jejich kronik, listin i historických jader je zdrojem mnohých poučení i důvodem obdivu původního zakladatelského díla. I proto by si zasloužil právě Přemysl Otakar II. přídomek OTEC MĚST – PATER CIVITATUM.

nahoru