FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTHlučín › Kostel sv. Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Děkanský kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli.O zahájení stavby kostela se nám žádné zprávy nedochovaly, v písemných pramenech je poprvé uveden roku 1378. Dnešní budova kostela je v jádru pozdně gotická stavba. Z této doby pocházejí obvodové zdi presbytáře i lodi. Kaple sv. Anny je mladší, postavena byla až ve druhé polovině 16. století. Roku 1597 se zřítila kostelní věž; následovala oprava kostela, která se protáhla až do roku 1608. K poklidným bohoslužbám byl kostel využíván jen několik málo let, roku 1616 byl poškozen požárem. Oprava proražené klenby byla dokončena roku 1618. Ve druhé polovině 17. století byla přistavěna kaple sv. Andělů, v první polovině 18. století sakristie a kaple Bolestné Panny Marie, v letech 1791–1792 byla postavena nová věž. Regotizace presbytáře proběhla roku 1902. Jedná se o cenný jednolodní kostel s gotickým presbytářem zaklenutým hvězdicovitou klenbou.


Předchozí
Další
nahoru