FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTBeroun › Půdorys

Půdorys

Délka jednotlivých stran původní městské lokace se pohybuje v rozmezí 270 – 340 metrů. Rozlohou 9,5 ha patří Beroun mezi menší královská města. Plocha v centru města byla určena pro náměstí, které mělo původně lichoběžníkový tvar. Délka náměstí je 180 metrů, na východní straně dosahovala šířka devadesáti metrů, na západní straně sedmdesáti metrů; jeho rozloha byla tedy cca 1,3 ha. Po pozdějších stavebních úpravách získalo náměstí podobu téměř pravidelného obdélníka, i když dodnes je východní strana o pět metrů delší. Síť ulic má ortogonální (šachovnicový) charakter. Podobně jako jinde, tak i v Berouně byly první domy stavěny kolem náměstí a v jeho blízkém okolí. Archeologický průzkum dokázal, že domy u hradeb byly postaveny až koncem 15. století. V raném novověku se půdorys města nijak výrazně nezměnil a neovlivnil jej ani zánik dominikánského kláštera, na jehož místě byly první domy postaveny již v 15. století.


Předchozí
Další
nahoru