FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTHostinné › Opevnění

Opevnění

Město bylo chráněno hradbou s ochozem, který nesly oblouky při vnitřní straně zdi, a vodním příkopem, který byl napájen protipožární strouhou, tedy vodou z Čisté, a na jižní straně vodou z labského mlýnského náhonu. Jeho zbytky jsou dodnes patrné v Horské ulici stejně jako zbytky hradební zdi. Kdy se opevnění stavělo, není doloženo, ale předpokládá se, že se tak dělo již od založení města. V písemných pramenech jsou hradby poprvé doloženy roku 1383. Víme, že ve druhé polovině 17. století (po roce 1669) byly hradby opravovány. Od roku 1776 byly hradební zdi postupně bourány. Velká část jich zanikla roku 1928 v souvislosti s úpravou dvora papírny označované jako Labský mlýn. Upomínkou na opevnění města jsou dosud názvy některých ulic – Sejfská fortna, Labská fortna, ulice Horní brána, Dolní brána, Hradební a Na Valech.

Vchod do města byl možný dvěma branami – Horní (doložena roku 1526) a Dolní (doložena roku 1456), a také dvěma fortnami: Sejfskou, pojmenovanou podle Sejfského potoka, a Labskou. Dolní brána stávala na jihovýchodní straně města a jí se vcházelo do města po cestě vedoucí od Trutnova a Dvora Králové, dále cesta vedla k severozápadnímu rohu náměstí a ulicí vedoucí západním směrem k Horní bráně a pokračovala dále do Klášterské Lhoty a později do Vrchlabí. Roku 1820 byla zbořena Dolní brána, která byla v té době v havarijním stavu. 


Předchozí
Další
nahoru