FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Bruck an der Mur

BRUCK AN DER MUR

K založení města došlo nedlouho poté, co Přemysl Otakar II. roku 1260 získal vládu nad Štýrskem a založení města mělo jeho zeměpanskou pozici upevnit. O založení města Brucku se dozvídáme z listiny zemského správce Štýrska, olomouckého biskupa Bruna ze Schauenberka. Biskup Bruno patřil k nejvýznamnějším a nejbližším přátelům Přemysla Otakara II., byl známý díky své zakladatelské činnosti v oblasti olomouckého biskupství a nepochybně měl zásadní podíl na fundaci Brucku, jehož založení bylo zcela jistě součástí plánované správy Štýrska. V listině, kterou biskup Bruno podepsal 17. srpna 1263 ve Štýrském Hradci, je psáno: protože král přikázal zřídit město Bruck, obdržel klášter v Admontu náhradu za pozemky, na nichž nové město vzniklo („…cum serenissimus dominus noster rex Boemorum…novellam plantationem oppidi de Brucke in terra sua Stirie fieri vellet et preciperet…“).

Bruck an der Mur, se nachází v kopcovité štýrské krajině na soutoku řek Mur a Mürz na někdejší významné obchodní cestě vedoucí z Vídně přes Semmering do Korutan a severní Itálie. Pravděpodobně velký význam této obchodní stezky a nutnost její ochrany vedly Přemysla Otakara II. k fundaci města. Ve středověku byl Bruck an der Mur nejdůležitějším obchodním městem Horního Štýrska.

Pro založení města bylo vybráno území téměř pravidelného obdélníka s okoseným severním rohem. Z jihovýchodní strany je město obtékáno řekou Mur, ze severovýchodní strany řekou Mürz. Delší strany obvodu města (severozápadní a jihovýchodní) měří téměř 500 metrů, kratší strany téměř 300 metrů. Rozlohou kolem 15 hektarů se tedy v Bruck podobá většině jiných Přemyslových fundací.

Předchůdcem dnešního města byla starší osada na pravém břehu řeky Mury u dnešního hřbitovního kostela sv. Ruprechta. V městském areálu byl postaven hrad a také minoritský klášterfarní kostel.

Uliční síť zůstala od doby založení města až dodnes stejná. Napříč celým městem ve směru severovýchod – jihozápad procházejí dvě široké rovnoběžné ulice souběžné s tokem řeky Mury. Severnější z nich byla na západní straně ukončena Leobenskou branou, na opačném konci pak branou Vídeňskou; obě byly zničeny při velkém požáru města roku 1792. Mezi oběma ulicemi se v západní části města nachází nevelké obdélné náměstí dnes nazvané Koloman – Wallisch Platz. Budova radnice obklopuje arkádový dvůr. Zajímavou stavbou je obilná tržnice.

V současnosti ve městě žije kolem 15 000 obyvatel. Je to čtvrté největší město Štýrska.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruck_an_der_Mur

Text zpracovala Mgr. Blanka ROZKOŠNÁ


Předchozí
Další
nahoru