FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTLeoben › fortifikace

Fortifikace

Vnější hradba postavená z lomového kamene pochází nejspíše z doby založení města. Ze severní a jižní strany byl vybudován vodní příkop a na západní a jižní straně byla postavena parkánová zeď.

Z původních tří městských bran se do dnešní doby dochovala jen jedna na západní straně města, jíž se přicházelo přes most přes řeku Mur. Zbořena byla jak Jakubská brána (zvaná též Bruckská, která se nacházela v jihovýchodním rohu městských hradeb, jíž se vycházelo do Brucku), tak východní brána.

nahoru