FENOMEN MĚST › Proces zakládání

Proces zakládání královských měst

První zakládací a výkonnou funkci města plnil tzv. lokátor – jmenovaný králem. Ten dohlížel nad přípravnými pracemi, vyměřováním městského půdorysu a parcelací, která je základem vnitřního urbanistického uspořádání města.

Vznik měst probíhal jako déle trvající proces, který se nedá omezit na jednorázový akt. Proces nastal „vysazením“, tj. lokací čili umístěním. Na počátku stálo rozhodnutí krále – zakladatele (přičemž zakládací listina panovníka nebyla vždy pravidlem a případně se nemusela dochovat), který vysazením města pověřil tým osob.

Na panovníkově dvoře patřila agenda královských měst do působnosti královského podkomořího. První výkonnou funkci města plnil tzv. lokátor. Ten dohlížel nad přípravnými pracemi, vyměřováním městského půdorysu a parcelací, která je základem vnitřního urbanistického uspořádání města. Řešil majetkoprávní stránku budování města a také příchod prvních obyvatel.

Významnou část nově příchozích většiny Otakarových měst tvořili německy mluvící obyvatelé, pozváni k jejich osídlení. Královskou moc ve městě přestavoval rychtář, který zároveň zastupoval město i při jednání s králem nebo jeho dvořany.

nahoru