Hradby

Od 14. století bylo město obklopeno hradbami z lomového kamene, jejichž součástí byla na západní straně městská věž s renesanční nástavbou zvonice z roku 1593. Ke stavbě hradeb byla použita místní opuka z kopce Kumperk. U základů měla hradba sílu kolem dvou metrů. V 16. století prošly poslední opravou. Vstup do města byl možný čtyřmi branami stojícími na všech světových stranách při cestách vedoucích do města, o nichž se v 18. století píše, že byly v té době již jen přízemní. V průběhu 30.–40. let 19. století byla severní Chornická (Židovská) brána stejně jako jižní Brněnská a východní Jaroměřická zbořena. Západní brána označovaná též jako Horní stála až do roku 1907, kdy došlo i k její demolici. Erby města, které byly na Západní bráně umístěny, se dnes nacházejí na Městské věži.

Do dnešní doby se dochovala přibližně jedna čtvrtina hradeb (z původní délky cca 1 km) v Okružní ulici na severní a západní straně města a zbytky Jaroměřické brány na východní straně města.

nahoru