Události › 755 let Českých Budějovic
Sobota 12. září 2020

755 let založení města České Budějovice

Sobota 12. září 2020 – Den památek 

Od 9,00 hodin bude volně přístupná prohlídka Muzea Přemysla Otakara II. Po celý den pak budou vystaveny kopie přemyslovských královských insignií.

Odborný program:

14,00 – 16,00 hodin

BYSTA PŘEMYSLA OTAKARA II.

odhalení bysty Přemysla Otakara II. za účasti autora MgA. Františka Postla

„VZESTUP A PÁD KRÁLE OTAKARA“

klasicistní drama Franze Grillparzera – přednáška prof. Milana Tvrdíka, CSc.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Tvrd%C3%ADk

POHŘEBNÍ INSIGNIE PŘEMYSLA OTAKARA II.

představení kopií – Mgr. Blanka Rozkošná

http://dejepissychrov.sweb.cz/pohrebni-insignie-PO-II.pdf

SPOLEK MĚSTA OTAKAROVA

činnost spolku v letech 2019 a 2020 zhodnotí JUDr. Svatomír Mlčoch

nahoru