Události › Setkání přemyslovských měst – Praha
Neděle 3. červen 2018

Slavnostní setkání královských přemyslovských měst

Ve dnech 1. a 2. 6. 2018 se v Praze uskutečnilo setkání královských přemyslovských měst, založených nebo zvelebených Přemyslem Otakarem II. Setkání probíhalo v rámci oslav české státnosti, od jejíhož obnovení si připomínáme 100 let. Obnovení státnosti navazovalo na předchozí tradice, z nichž ty přemyslovské stály u zrodu raného českého státu.

Zúčastnili se zástupci z 22 otakarských měst a řada oficiálních hostů včetně místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka. Setkání proběhlo mimo jiné pod záštitou kardinála Dominka Duky a za jeho osobní přítomnosti.

Program:

Oslavy české státnosti 100. výročí založení ČSR – setkání královských přemyslovských měst v Praze – 740 let od smrti Přemysla Otakara II. – pátého krále českého

Pátek 1. června 2018 – Arcibiskupský palác v Praze, Hradčanské náměstí 16

10,00       Arcibiskupský palác v Praze – sál kardinála Josefa Berana

                 zahájení setkání a přivítání hostů

                 Mgr. Miroslav Mareš

                 Mgr. Jiří Reiniš, hlavní organizátor "Setkání"

10,15       slavnostní promluva kardinála Dominika Duky, O.P.

10, 45      zdravice JUDr. Jana Kotouse, předsedy Společnosti Vyšehrad z.s.

                 náměstkyně ministra kultury ČR, PhDr. Anna Matoušková,  "Historická sídla a naše novodobá státnost“

                 zdravice místopředsedy Senátu ČR, Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D.

11,15       Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., přednáška „Přemysl Otakar II. – král na rozhraní věků – odkaz české státnosti“

12,30       občerstvení

14,30       Strahovský klášter – slavnostní zahájení výstav

                 „Česká státnost“ autora Františka Doubka

                 „Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel“

18,00       Katedrála Sv. Víta, Václava a Vojtěcha –  Slavnostní requiem za českého krále Přemysla Otakara II.

20,00       slavnostní večer v Arcibiskupském paláci, hudební atmosféru zajistil soubor Cantus Firmus České Budějovice

Sobota 2. června 2018 – Arcibiskupský palác v Praze, Hradčanské náměstí 16

9,30         PhDr. Václava Kofránková Ph.D. – „Imago Regis – Obraz krále“

10,30 – 12,00

                 JUDr. Svatomír Mlčoch – prezentace spolku „Města Otakarova“

                  Ing. Václav Chroust, místostarosta města Klatovy

                  Mgr. Metoděj Chrástecký, ředitel muzea, Hlučín

                  Ing. Aleš Kozák, ředitel institutu „Pro památky“

                  Dr. Petr Skácel, Marchegg              

                  a další

12,30      občerstvení

13,00      organizovaná prohlídka Pražského hradu

Sobota 2. června 2018 – Arcibiskupský palác v Praze, Hradčanské náměstí 16

9,30       PhDr. Václava Kofránková Ph.D. – „Imago Regis – Obraz krále“

10,30 – 12,00

              JUDr. Svatomír Mlčoch – prezentace spolku „Města Otakarova“

              Ing. Václav Chroust, místostarosta města Klatovy

              Mgr. Metoděj Chrástecký, ředitel muzea, Hlučín

              Ing. Aleš Kozák, ředitel institutu „Pro památky“

              Dr. Petr Skácel, Marchegg              

              a další

12,30     občerstvení

13,00     organizovaná prohlídka Pražského hradu

nahoru