Most

 Mezi nejstarší stavby města patřil most, původně dřevěný, který je v písemných pramenech zmíněn již roku 1287. Toho roku král Václav II. potvrdil zvýšení mýtného na mostě. Nacházel se východně od mostu současného, stával kousek proti toku Labe. Touto problematikou se zabýval Dr. Vladislav Razím, který dospěl k závěru, že na most se vycházelo z prostoru sousedství dnešního okresního soudu a na druhé straně most končil na dnešním Ostrově. Druhý most vedl z Ostrova na dnešní Zálabí. Nový most v místech dnešního mostu, na který se vycházelo krátkou ulicí jižně z náměstí a končil na Zálabí, byl postaven snad ve druhé polovině 14. století. Vladislav Razím se domnívá, že k tomu došlo v souvislosti s dokončením výstavby jižního úseku městských hradeb nad řekou. V té době zřejmě tedy prostor náměstí získal své výsadní postavení a z Kostelního náměstí se stala méně důležitá část města, jejíž nová funkce byla spojena od této doby s náboženskými funkcemi kostela.

nahoru