Starověk

Okolí Žatce bylo osídleno již v období paleolitu. Nejstarší nálezy na území dnešního města Žatce pocházejí z doby lovců mamutů (cca 27000 – 20000 před občanským letopočtem). V mladší době kamenné (7500 – 6000 p.n.l.) bylo Žatecko osídleno neolitickými zemědělci, kteří se zabývali pěstováním obilnin a luštěnin a chovem domácích zvířat. Později byl kraj hustě obydlen Kelty a následně Markomany, kteří udržovali čilé kontakty s římskou říší. Slované přicházejí až v první polovině 6. století.

Počátkem 10. století, snad mezi lety 928 – 937, tedy v době vlády sv. Václava, bylo založeno slovanské hradiště – knížecí hrad, díky němuž se následně stal Žatec centrem celého středního Poohří; velký význam měla také jeho centrální poloha na křižovatce cest. Nejzajímavějším nálezem ze žateckého správního hradu je osm centimetrů vysoký zlomek modelu kostelíka z pískovce z konce 11. století, který je detailně vypracovaný včetně vítězného oblouku nad kněžištěm.

http://www.arup.cas.cz/?cat=124

nahoru