Písek

Zveme Vás na "Dny české státnosti královského přemyslovského města Písku" spojené se setkáním s infocentry královských přemyslovských měst, odborným sympoziem, výstavami, bohoslužbou a koncertem.

PROGRAM

Pátek 21.září 2018

KINO PORTYČ (pro střední školy a veřejnost)

9,00                     zahájení akce                      

9,15 – 10,15      přednáška „Přemysl Otakar II. a jeho odkaz pro současnost“

                            prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Historický ústav Akademie věd ČR)               

10,45 – 12,30    film “Hlas pro římského krále“                

KULTURNÍ DŮM – HUDEBNÍ SÁL (pro veřejnost)

14,30     slavnostní zahájení akce  

               otevření výstav

                        „Česká státnost“ píseckého grafika a malíře Františka Doubka

                         „Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel“

15,30     představení zúčastněných infocenter královských přemyslovských měst

16,30     přednáška „Fundátorské dílo Přemyslovců pro rozvoj a budoucí uspořádání českého státu

               prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (prorektor Karlovy univerzity Praha)

DĚKANSKÝ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

19,00     slavnostní promluva píseckého vikáře R. D. Mgr. Jana Doležala. Následuje :           

SLAVNOSTNÍ KONCERT Píseckého komorního orchestru ke 100. výročí české státnosti pod vedením Oldřicha Vlčka

 Program: Černohorský – Purcell – Petrov – Pavlice

Účinkují: Michell Katrak, Jan Meisl, smíšený sbor Sonitus Písek                          

                               

Sobota 22.září 2018

KULTURNÍ DŮM – LOUTKOVÝ SÁL

9,30      přednáška „Imago Regis – Králův obraz“ věnováno odkazu českého krále Přemysla Otakara II. pro český stát                

              PhDr. Václava Kofránková , Ph.D. (Ústav dějin Akademie věd ČR)

10,30    činnost spolku „Města Otakarova“ České Budějovice,  Svatomír Mlčoch

11,00    „Kamenný most v Písku a jeho příběh“  Jiří Hladký, zastupitel města Písku a památkář

PALACKÉHO SADY – v případě nepřízně počasí KULTURNÍ DŮM

10,00 – 16,00   vystoupení jednotlivých infocenter královských přemyslovských měst

více na  "Dny české státnosti královského přemyslovského města Písku" 

nahoru